Kalibrační laboratořJsme akreditovanou kalibrační laboratoří č. K2360 (viz osvědčení o akreditaci SCN_0002) dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005

Provádíme kalibrace všech typů jednokanálových i vícekanálových pipet v rozsahu od 1µl do 10 000 µl (viz příloha k osvědčení o akreditaci SCN_0001)

Jsme účastníky EHK (externího hodnocení kvality) formou mezilaboratorního porovnávání zkoušek (viz certifikát o účasti SCN_0003)

Kalibrace jsou prováděny pracovníky s mnohaletou praxí v pipetování, postupem dle ČSN EN ISO 8655-2

Ke každé kalibrované pipetě je vystaven kalibrační list splňující veškeré požadavky (například požadavky akreditace dle ČIA)

Na vyžádání zákazníka je vystaven kalibrační list včetně zhodnocení dle požadavků normy Pístové titrační přístroje-část 2: Pístové pipety, ČSN EN ISO 8655-2, čl. 7.2. Zhodnocení je uváděno v souladu s dokumentem ILAC – G8:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací. (viz vzor kalibračního listu včetně zhodnocení).