Kalibrační laboratořJsme akreditovanou kalibrační laboratoří č. K2360 (viz osvědčení o akreditaci SCN_0002) dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018.

Provádíme kalibrace všech typů jednokanálových i vícekanálových pipet v rozsahu od 1µl do 10 000 µl (viz příloha k osvědčení o akreditaci SCN_0001).

Jsme účastníky EHK (externího hodnocení kvality) formou mezilaboratorního porovnávání zkoušek (viz certifikát o účasti SCN_0003).

Kalibrace jsou prováděny pracovníky s mnohaletou praxí v pipetování, postupem dle ČSN EN ISO 8655-2.

Ke každé kalibrované pipetě je vystaven kalibrační list splňující veškeré požadavky (například požadavky akreditace dle ČIA).

Na vyžádání zákazníka je vystaven kalibrační list včetně zhodnocení dle požadavků normy Pístové titrační přístroje-část 2: Pístové pipety, ČSN EN ISO 8655-2, čl. 7.2. Zhodnocení je uváděno v souladu s dokumentem ILAC – G8:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací. (viz vzor kalibračního listu včetně zhodnocení).

Na vyžádání (písemné nebo telefonické) poskytneme našim zákazníkům "Postup pro řešení stížností".

Závazek společnosti ke správě informací

Naše společnost považuje za důvěrné a chrání před zneužitím všechny informace, které ji zákazník poskytne v rámci všech činností společnosti včetně realizace kalibrace.

Je-li vyžadováno zákonem, aby společnost některé informace o zákazníkovi zpřístupnila jiným subjektům, je zákazník o této informační povinnosti kalibrační laboratoře informován. Činnost KL není v tomto případě regulována žádným zákonem.

Informace, které získá naše společnost o zákazníkovi od třetích stran, nesmí být sdíleny, jen v případě, že s tím zdroj souhlasí.

Všichni pracovníci jsou vázáni důvěrností.