Kalibrační laboratořKalibrace

Kalibrace je postup, při kterém jsou u pracovního měřidla porovnávány jeho metrologické vlastnosti zpravidla s etalonem.

Gravimetrická metoda kalibrace pipet je založena na přesném zjištění objemu destilované vody vypuštěné z pístových pipet. Tento objem je přímo úměrně závislý na hmotnosti destilované vody, která je zjišťována vážením pomocí vhodných vah.

Kalibrujeme nominální objem pipety. V případě stavitelných pipet se kalibrují tři objemy (nominální objem, 50% a 10% nominálního objemu) a pro každý objem se provede deset měření. Nominální objem (pístových objemových měřidel) je objem specifikovaný výrobcem. U pipet se stavitelným objemem se rovná maximálnímu využitelnému objemu. Norma, podle které se kalibrace provádějí, však na těchto hodnotách striktně netrvá a je možno se s Vámi dohodnout i na jiných objemech, které se budou kalibrovat.

Kalibrace s justováním

Odchylka mezi objemem udávaným na stupnici pipety a skutečně naměřenou hodnotou se nazývá systematická. Její velikost svědčí o kvalitě resp. přesnosti pipety. Maximální možnou velikost systematické odchylky udává norma ČSN EN ISO 8655. Udávají ji i jednotliví výrobci (bývají přísnější) a stanovit si jí může i laboratoř. (V případě, že postup nevyžaduje přesné měření, lze nastavit i mírnější požadavky na přesnost.)

Kontrola

Jednodušší, rychlejší a levnější varianta jak prověřit přesnost pipety. Provádí se v případech, kdy laboratoř potřebuje pipetu prověřit i v intervalu mezi kalibracemi, v případě nechtěného pootočení seřizovacími prvky nebo v případě jakýchkoliv pochybností o přesnosti pipety. Místo kalibračního listu se vydává pouze protokol o měření s naměřenými hodnotami.

Kontrola s justováním

Kontrola pipety s případnou korekcí systematické odchylky dle postupu popsaného v odstavci „Kalibrace s justováním“.