Kalibrační laboratoř

Podrobnosti k objednávání

Pokud máte zájem využít naše služby, pak si, prosím, pozorně přečtěte následující řádky. Můžeme tak přejít řadě nedorozumění a zbytečných průtahů.

Pro objednávku nejlépe využijte tento zakázkový list: doc, pdf.

Kalibraci pipet je možno objednávat i jinou formou. Objednávka však vždy musí být písemná a musí obsahovat minimálně:

  • Identifikaci objednatele, včetně adresy.
  • Počet a identifikaci (výrobní čísla) pipet zaslaných ke kalibraci.
  • Informace o potencionálním zdravotním riziku plynoucím z provozu, ve kterém je konkrétní pipeta používána.
  • Preferovaný způsob dopravy kalibrovaných pipet zpět do Vaší laboratoře.
  • Požadovaný typ kalibrace resp. kontroly.
  • Kontakt na Vás pro případné řešení nesrovnalostí.

Spolu s vyplněnou objednávkou zašlete i potvrzení o dekontaminaci pipet.

Pipeta a pipetovací špička tvoří celek. Pro optimální výkon je vhodné tuto sestavu neměnit a proto Vás prosíme, zašlete spolu s pipetou i dostatečný počet špiček, které používáte. Pro jeden objem je to 11 špiček (u stavitelných pipet se kalibrují tři objemy, tedy 33 špiček).

Kalibraci můžeme realizovat i s námi používaným typem špiček, pokud se však liší od vašeho, může to být příčinou odchylek mezi hodnotami dosaženými při kalibraci a hodnotami dosahovanými při běžné práci u Vás v laboratoři.

Pipety řádně zabalte a zašlete na naši adresu. Za škody vzniklé během přepravy neručíme.

V případě, že jste se rozhodli využít naší dopravy, kontaktujte nás prosím telefonicky a společně dohodneme vyhovující termín pro přejímku pipet.

Den resp. dny, kdy jsou pipety na cestě, se do lhůty stanovené pro kalibraci pipet nezapočítávají.