Osvědčení a dokumenty laboratoře

  • Kalibrační laboratoř GenMedFor s.r.o. – osvědčení o akreditaci 2018 (pdf)
  • Kalibrační laboratoř GenMedFor s.r.o. – mezilaboratorní porovnání 2019 (pdf)
  • Kalibrační list vah 2018 (pdf)
  • Kalibrační list vah 2019 (pdf)
  • Kalibrační list vah 2020 (pdf)