DNA testy otcovstvíJediný spolehlivý způsob, jak v laboratoři potvrdit (s pravděpodobností vyšší než 99,99%) nebo vyvrátit (prakticky se stoprocentní jistotou) otcovství. Nemusí se však vždy jednat jen o otcovství, možné jsou i jiné varianty. (Možnosti testování)

Základem jsou správně odebrané vzorky. Vzorek od matky není nutný, ale lze ho jen doporučit. Nejvhodnější z hlediska bezproblémového zajištění i zpracování se jeví bukální stěr (výtěr ze sliznice ústní dutiny na vatový tampónek), lze však použit i jiné typy materiálů, jako je např. krev nebo plodová voda. (Viz odběr vzorků)

Výsledky jsou vydávány po dohodě se zadavatelem, zpravidla do 10 pracovních dnů. Se zadavatelem je rovněž předem dohodnut způsob úhrady a způsob předání výsledkové zprávy. (Termíny)

Výsledky jsou podrobně uvedeny v písemné zprávě a v jejím závěru jsou shrnuty a srozumitelnou formou interpretovány. Písemný výstup má formu laboratorní zprávy nebo znaleckého posudku. (Formy výstupu)

Cena testu se může lišit v závislosti na požadovaném rozsahu. Základní cena je stanovena pro dvojici vzorků otec-dítě (DNA profil složený z 10-20 STR polymorfismů). (Cena a způsob úhrady)

Veškeré informace ohledně testů, jejich cen, termínů a možnosti i nestandardních typů analýz Vám zodpoví soudní znalci provádějící analýzy. (Kontakty)

Pokud máte chvilku času a pokud Vás zajímá jak takový test probíhá, podívejte se sem. (Jak to celé probíhá)