DNA testy otcovstvíCena a způsob úhrady

Cena

Cena se odvíjí od konkrétního typu požadovaného vyšetření.

Za nejběžnější variantu testu, tj. vyšetření dvou vzorků (dítě a potencionální otec), kdy je ve standardním čase (zpravidla do 5, nejpozději do 10 pracovních dnů) stanoven DNA profil složený z 15 STR polymorfismů a s formou výstupu v podobě laboratorní zprávy (nikoli znaleckého posudku) účtujeme 5 000 Kč včetně DPH.

Za vyšetření tří vzorků (dítě, matka a potencionální otec) ve standardním čase a formou výstupu v podobě laboratorní zprávy (nikoli znaleckého posudku) účtujeme 5 500 Kč včetně DPH.

Za urgentní vyšetření (do následujícího dne od doručení vzorků ke zkoumání) vyžadujeme příplatek ve výši 50% z ceny vyšetření.

Za všechny ostatní typy vyšetření, které se mohou velmi lišit rozsahem a náročností se ceny domlouvají individuálně a to právě s ohledem na náročnost jednotlivých případů. Viz kontakty.

Způsob úhrady

Způsob úhrady je vždy předem dohodnut. Možná je platba předem při odběru vzorků nebo je možné vyšetření uhradit až při předávání výsledků.

Pokud jsou vzorky i výsledky zasílány poštou, pak je vyžadována úhrada formou bankovního převodu na náš účet. Výsledky testů lze zaslat i formou dobírky a platba je pak za tuto dobírku.

V případě, že se jedná o vyšetření náročnější na množství a cenu spotřebovaného materiálu, vyžadujeme předem zálohu, na jejíž výši se dohodneme.