DNA testy otcovstvíMožnosti testování

Možností, založených na testování DNA je celá řada. Vždy se volí ta nejefektivnější varianta, tak aby analýza byla co nejjednodušší, nejlevnější a nejrychleji proveditelná, při zachování vysoké výpovědní hodnoty. V případě méně obvyklých situací je vždy lépe vše osobně nebo alespoň telefonicky konzultovat.

Autosomální STR polymorfismy - standardní vyšetření

V naprosté většině případů si vystačíme s tímto typem testu. Vyšetřuje se sada 15 STR polymorfismů, což většinou plně postačuje k vyloučení otcovství (mateřství) nebo k jeho potvrzení s dostatečnou (velmi vysokou) pravděpodobností. Současně se stanouje pohlaví na základě vyšetření genu pro amelogenin.

Autosomální STR polymorfismy - rozšířené vyšetření

V základní verzi vyšetřujeme 15 nebo 16 STR polymorfismů. Ve výjimečných případech, pokud tento počet nedostačuje, můžeme vyšetření rozšířit o další STR polymorfismy. Za výjimečné můžeme považovat například případy, kdy je otcovství vyloučeno rozdíly pouze ve dvou STR polymorfismech z celkového počtu vyšetřovaných nebo případy, kdy je vypočítaná pravděpodobnost otcovství nižší než námi minimálně garantovaných 99,99%.

STR polymorfismy lokalizované na Y chromozomu

Na rozdíl od autosomálních jsou tyto STR lokalizovány na Y chromozomu. Y chromozom mají pouze muži a beze změny jej předávají svým synům. Pomineme-li mutace (náhodné změny) pak tedy všichni mužští potomci, synové, vnuci, pravnuci...musí mít stejné STR polymorfismy na Y chromozomu. V praxi se toho dá využít pokud chybí otec, ale je k dispozici vzorek dědečka, strýce ze strany otce nebo sourozence mužského pohlaví. Na tomto typu analýz jsou pak založeny i genealogické studie (studie původu předků - rodokmeny).

mitochondriální DNA

Jak už název vypovídá, jedná se o DNA vyskytující se v mitochondriích. A mitochondrie se dědí po mateřské linii. Pouze matka mitochondrie předává všem svým potomkům. Mitochondriální DNA se musí sekvenovat, což je náročnější a vypovídací hodnota je slabší, ale v praxi se toho dá využít, pokud chybí matka a je k dispozici sourozenec nebo např. babička.

Ostatní možnosti analýzy DNA

Existuje nepřeberné množství různých variant co, jak a s jakým cílem analyzovat. Jen namátkou můžeme zmínit testování "otcovství" u psů nebo některých jiných druhů zvířat, testování (nejen za účelem určení otcovství, ale i stanovení identity) z nejrůznějších typů materiálu.