DNA testy otcovstvíOdběr vzorků

Obecně o odběru

Bez biologických vzorků nelze vyšetření realizovat. Vzorky se odebírají všem zúčastněným osobám. Analýza je velmi citlivá a množství materiálu proto nebývá limitujícím faktorem. Důležitější je kvalita odebraného materiálu. Ten musí být fixován (nejlépe usušen) aby nedošlo k jeho degradaci a nesmí být kontaminován materiálem jiné osoby. Jako vstupní biologický materiál se dá využít prakticky cokoli. Nejčastěji se využívají sliny (stěr z ústní dutiny) nebo krev. Méně často (s ohledem na nízkou kvalitu, problémy při získávání nebo problémy s manipulací a možnou zaměnitelností) se využívají například vytržené vlasy.

Způsob odběru a druh odebíraného materiálu

Každá laboratoř může preferovat jiný biologický materiál a jiný způsob odběru. My preferujeme odběr a fixaci biologického materiálu na principu FTA technologie. Postup je rychlý, jednoduchý, neinvazivní a zcela bezbolestný. Sterilní vatovou tyčinkou se po dobu několika sekund otírá povrch ústní sliznice a takto zajištěný vzorek se obtiskne na FTA kartu. Vit foto níže. Karta (vzorek) se na vzduchu nechá zaschnout, čímž se rozruší epiteliální buňky a DNA se zafixuje. Karta se nezaměnitelně označí (jménem, číslem nebo jakkoli jinak), a takto označený vorek je připraven pro další zpracování.

Komu se vzorky odebírají

Vzorky se odebírají dítěti a testovanému otci. Je vhodné, nikoli však nutné, vzorky odebrat i matce (značně se zpřesní výsledek analýzy). Může nastat i situace, kdy k dispozici není vzorek domnělého otce. Pak lze využít například vzorky od jeho rodičů. Možných variant je celá řada a pokud nastanou, je nejlépe vše konzultovat, viz kontakty.

Účast osob u odběru

Preferujeme osobní odběr, kdy se najde chvíle i na prodiskutování všech souvisejících otázek ohledně testování. Osobní účast všech osob u odběru je pak nutná i v případě protokolárního odběru v případě požadavku na znalecký posudek. Pokud Vám to však nevyhovuje, stačí Vám pouze laboratorní zpráva a pokud chcete zůstat v anonymitě, můžete zvolit i korespondenční způsob. Po telefonické dohodě můžete odebrat vzorky doma (za dodržení některých nutných podmínek) a zaslat je k analýze poštou. Poštou zpět pak obdržíte i výsledek.

Co se děje se vzorky po analýze

Pro vlastní analýzu je nejčastěji využita pouze malá část odebraného vzorku. Zbývající část je potencionálně využitelná k jinému zkoumání. Aby k tomuto nemohlo dojít, je zbývající část vzorku zničena. Pokud chcete mít absolutní jistotu, je možno se dohodnout a nezpracovanou část vzorku na FTA kartě Vám vrátíme spolu s laboratorní zprávou.