DNA testy otcovstvíTermíny

Vyšetření je zahájeno až ve chvíli, kdy jsou k dispozici všechny vzorky biologického materiálu od všech relevantních osob. Vyšetření probíhá v několika, na sebe úzce navazujících krocích. Nejdříve je ze vzorků izolována DNA, poté jsou uměle namnoženy úseky na DNA, které byly vybrány k vyšetření. Tyto úseky jsou analyzovány na DNA sekvenátoru, jsou statisticky zhodnoceny a nakonec převedeny do písemné podoby (výsledkové zprávy). Jednotlivé kroky musí být úspěšně provedeny a musí na sebe navazovat. Žádný nelze přeskočit. Za optimálních podmínek (vzorky máte k dispozici brzy ráno, všechny přístroje jsou volné a čekají na Vaše vzorky, nevadí vám, že se vyšetření prodraží, protože musíte pouštět i kontrolní vzorky, vy máte celý den čas, všechno se daří a nic se nemusí opakovat...) lze celý proces zvládnout během jednoho (možná trochu delšího) pracovního dne.

Neočekávejte proto výsledek na počkání. Necháváme si rezervu a garantujeme, že vyšetření bude provedeno nejpozději do 10 pracovních dnů.

Ve většině případů je však vyšetření provedeno a závěrečná zpráva odeslána do 5 pracovních dnů.

Pokud Vám ani tento termín nestačí, lze se předem dohodnout i na urgentním vypracování zprávy. Technologicky nejkratší možný termín je do druhého dne od příjmu vzorků. Tento termín však nelze vždy garantovat.